Γεώργιος Μ. Πετρίδης MD, MSc Ορθοπεδικός Χειρουργός

Γεώργιος Μ. Πετρίδης MD, MSc Ορθοπεδικός Χειρουργός
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας
Αθήνα
11528

Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας

Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας

Μέλος Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης

Μέλος AO Trauma Foundation

Διεθνές μέλος American Academy of Orthopaedic Surgeons, USA

Μέλος General Medical Council, U.K.

Πιστοποιημένος Χειρουργός Stryker Robotic Arm Mako

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ιατρείο Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας
Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Γεώργιος Μ. Πετρίδης αναλαμβάνει υπεύθυνα και αξιόπιστα τη συμβουλευτική πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση ορθοπεδικών παθήσεων, αθλητικών κακώσεων και τραυματισμών.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση και στη διαχείριση επειγόντων και χρονίων περιστατικών καθώς και προβλημάτων σκελετικής υγείας και οστικού μεταβολισμού.

Ειδικεύεται στις χειρουργικές τεχνικές της αρθροσκόπησης και της ρομποτικής ορθοπεδικής καθώς και στην αντιμετώπιση καταγμάτων οστών, τραυματισμών τενόντων και μυών.

Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», Επιμελητής Β’ Ορθοπεδικής Κλινικής
Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Γεώργιος Μ. Πετρίδης έχει τελέσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό ορθοπεδικών επεμβάσεων για τη χειρουργική αντιμετώπιση ποικίλων παθολογικών οντοτήτων, όπως αρθροσκόπηση ώμου και γόνατος, ρομποτική χειρουργική γόνατος και ισχίου, κατάγματα πυέλου, άκρων και ισχίου.

Queen Elisabeth Hospital, London
Senior Clinical Fellow Arthroscopy (2016-2017)

St. George’s University Hospital, London
Complex Trauma & Pelvic Surgery Fellow (2015-2016)

St. George’s University Hospital, London
Senior House Officer (2009-2011)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, M.Sc (2016)

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, «Γ. Γεννηματάς»
Ειδικότητα Ορθοπεδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας (2015)

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πτυχιούχος Ιατρικής (1998-2004)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Αρθροσκόπηση Ώμου και Γόνατος, Αθλητικές Κακώσεις
Εξειδικευμένος στις τεχνικές της αρθροσκόπησης του ώμου και γόνατος αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα προβλημάτων του ώμου και του γόνατος όπως ρήξεις τενότων και συνδέσμων, αστάθεια, χόνδρινες βλάβες και άλλες αθλητικές κακώσεις.

Ρομποτική Χειρουργική Γόνατος και Ισχίου
Κάτοχος επίσημης πιστοποίησης για τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Mako πραγματοποιεί όλη τη γκάμα των επεμβάσεων με χρήση ρομποτικού βραχίονα δηλαδή Μερική και Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος και Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου.

Κατάγματα, Ορθοπεδική Τραυματολογία
Με πολυετή εμπειρία σε κέντρα τραύματος της Ελλάδας και του εξωτερικού αντιμετωπίζει ευρύτατο φάσμα καταγμάτων και ορθοπεδικών τραυματισμών με χρήση των πιο σύγχρονων μέσων και μεθόδων.

Οστεοπόρωση, Σκελετική Υγεία
Κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» του Πανεπιστημίου Αθηνών και με συνεχή εκπαίδευση στα θέματα της σκελετικής υγείας παρέχει αξιόπιστη και σύγχρονη αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και των προβλημάτων του οστικού μεταβολισμού.ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ιατρείο Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας
Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Γεώργιος Μ. Πετρίδης αναλαμβάνει υπεύθυνα και αξιόπιστα τη συμβουλευτική πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση ορθοπεδικών παθήσεων, αθλητικών κακώσεων και τραυματισμών.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση και στη διαχείριση επειγόντων και χρονίων περιστατικών καθώς και προβλημάτων σκελετικής υγείας και οστικού μεταβολισμού.

Ειδικεύεται στις χειρουργικές τεχνικές της αρθροσκόπησης και της ρομποτικής ορθοπεδικής καθώς και στην αντιμετώπιση καταγμάτων οστών, τραυματισμών τενόντων και μυών.

Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», Επιμελητής Β’ Ορθοπεδικής Κλινικής
Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Γεώργιος Μ. Πετρίδης έχει τελέσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό ορθοπεδικών επεμβάσεων για τη χειρουργική αντιμετώπιση ποικίλων παθολογικών οντοτήτων, όπως αρθροσκόπηση ώμου και γόνατος, ρομποτική χειρουργική γόνατος και ισχίου, κατάγματα πυέλου, άκρων και ισχίου.

Queen Elisabeth Hospital, London
Senior Clinical Fellow Arthroscopy (2016-2017)

St. George’s University Hospital, London
Complex Trauma & Pelvic Surgery Fellow (2015-2016)

St. George’s University Hospital, London
Senior House Officer (2009-2011)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, M.Sc (2016)

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, «Γ. Γεννηματάς»
Ειδικότητα Ορθοπεδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας (2015)

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πτυχιούχος Ιατρικής (1998-2004)

ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Αρθροσκόπηση Ώμου και Γόνατος, Αθλητικές Κακώσεις
Εξειδικευμένος στις τεχνικές της αρθροσκόπησης του ώμου και γόνατος αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα προβλημάτων του ώμου και του γόνατος όπως ρήξεις τενότων και συνδέσμων, αστάθεια, χόνδρινες βλάβες και άλλες αθλητικές κακώσεις.

Ρομποτική Χειρουργική Γόνατος και Ισχίου
Κάτοχος επίσημης πιστοποίησης για τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Mako πραγματοποιεί όλη τη γκάμα των επεμβάσεων με χρήση ρομποτικού βραχίονα δηλαδή Μερική και Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος και Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου.

Κατάγματα, Ορθοπεδική Τραυματολογία
Με πολυετή εμπειρία σε κέντρα τραύματος της Ελλάδας και του εξωτερικού αντιμετωπίζει ευρύτατο φάσμα καταγμάτων και ορθοπεδικών τραυματισμών με χρήση των πιο σύγχρονων μέσων και μεθόδων.

Οστεοπόρωση, Σκελετική Υγεία
Κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» του Πανεπιστημίου Αθηνών και με συνεχή εκπαίδευση στα θέματα της σκελετικής υγείας παρέχει αξιόπιστη και σύγχρονη αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και των προβλημάτων του οστικού μεταβολισμού.