Διαβαλκανικό Κέντρο

Ασκληπιού
Θεσσαλονίκη
55535

Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 10, Θεσσαλονίκη, 555 35