Διαγνωστική Αθηνών

Διαγνωστική Αθηνών
Λεωφόρος Μεσογείων
Αμπελόκηποι αθηνα
11527

Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο
Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι
210-7777654