6919 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6919 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6919 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σαλαμίνος 9 & Παπαφλέσσα
Μαρούσι
15124
89.9

Περιλαμβάνει ελικοδρόμιο. Με ρήγμα στο τείχος των κελιών