Βαλκανά Αγγελική χειρουργός οδοντίατρος

Πατριάρχου Ιωακείμ
Αθήνα κολωνάκι
10675

Ισόγειο, Πατριάρχου Ιωακείμ 26, Αθήνα 106 75