ΧΑΪΚΑΛΗ - ΓΚΛΑΤΣ ΣΑΜΠΙΝΑ Δερματολόγος

Φιλιτά
Ζάκυνθος
29100

ΧΑΪΚΑΛΗ – ΓΚΛΑΤΣ ΣΑΜΠΙΝΑ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος (Εφαρμογές laser, Κλινική δερματολογία), Ζάκυνθος

2695022502

6944947317