Συστεγασμένα Ιατρεία Πετρούπολης

Στα Συστεγασμένα Ιατρεία συνεργάζονται οι ιατροί 8 ειδικοτήτων με αποτέλεσμα να λειτουργούν 8 ανεξάρτητα ιατρεία με κοινή αίθουσα αναμονής.

Τα ιατρεία αυτά είναι:

Ιατρείο Γενικής Ιατρικής
Ορθοπεδικό
Πνευμονολογικό
Γαστρεντερολογικό
Ιατρείο Υπερηχογραφημάτων

Γενική Ιατρική
Γαστρεντερολογία
Ορθοπεδική
Πνευμονολογία
Ιατρείο Υπερηχογραφίας
Καρωτιδική νόσος

Σαρδέλη Ιωάννα
Ακτινοδιαγνώστης
Πόντας Χρήστος – Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος – ERCP

Γαστρεντερολόγος
Μίχα Φωτεινή – Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος – Συστεγασμένα Ιατρεία
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Κυριακόπουλος Μανώλης
Ακτινοδιαγνώστης
Κατσούλης Νικόλαος – Γενικός Ιατρός – Συστεγασμένα Ιατρεία

Ζωγραφάκης Απόστολος – Ορθοπεδικός Χειρουργός

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.