Σιρόπι από τήν πόλη

Ναύαρχου Κουντουριώτου
Θεσσαλονίκη
54625

Ζαχαροπλαστείο