Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Αγίου Νικολάου
Βόλος
38221

Παπαγεωργίου Ευαγγελία
Αγίου Νικολάου 29, Βόλος 382 21, Μαγνησία
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος