Οφθαλμογικό Ιατρείο

Αγίου Νικολάου
Βόλος
38221 Βόλος

Οφθαλμογικό Ιατρείο Χάρης Λυμνίδης