Μαύρη θάλασσα

Νικολάου Πλαστήρα
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
55132