Κτηνίατρος

Μιχαλακοπούλου
Αμπελόκηποι
11528 Αθήνα

21 0778 0889