Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ)

Λεωφόρος Νίκης
Θεσσαλονίκη
54622

231 022 8028