Ιατρικό διαγνωστικό κέντρο

Στρατάρχου Παπάγου
Άγιος Δημήτριος
17343

Ιατρικό κέντρο