Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος - Ιατρός Βελονισμού

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος - Ιατρός Βελονισμού Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος - Ιατρός Βελονισμού
Μιχαλακοπούλου
Αθήνα ιλισια
11528

ΒΑΣΩ ΙΑΚΩΒΑΚΗ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος – Ιατρός Βελονισμού
Μιχαλακοπούλου Ανδρέα 90
(1ος όροφος)
Ιλίσια, Αθήνα, Τ.Κ. 11528