Γενικός Ιατρός

Σπυρίδη
Βόλος
38221

Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος
Σπυρίδη 89, Βόλος 382 21, Μαγνησία
Γενικός Ιατρός