Βιοιατρική

Λεωφόρος Aλεξάνδρας 142
Αθήνα
11471

Η Βιοιατρική Αλεξάνδρας άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2018 στη Λεωφόρο Aλεξάνδρας 142. Το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Λ. Αλεξάνδρας 142 Τ.Κ. 114 71
214 4169610
214 4169619

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.